MCS303 Scriptwriting » Karakter 2

Olay Örgüsünün temel bölümleri olan Çatışma, Sıfır Noktası, Dönüm Noktası ve Doruk Nokta, baş kişiyi yeni eylem çizgileri kararlaştırıp uygulamaya zorlar. Baş kişinin bu noktalardan birinde uygulamaya koyduğu karardan doğan eylemler, olay örgüsünü bir sonraki noktaya götürür. Böylece bu karşılıklı ilişki, senaryonun organik dokusunu meydana getirir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s